Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kehidakustány története

Kehidakustány a Zala folyó erdőkkel, mezőkkel tarkított dombok ölelte völgyében fekszik. A település l977-ben két önálló falu Kehida és Kustány összevonásával keletkezett.
Kehida neve elõször 1232-ben írott kehidai oklevélben szerepel, mikor is a megye nemesei összegyûltek, tanácskoztak és levélben fordultak a királyhoz ügyeik önálló intézése érdekében, ekkor már fontos település Kehida.

Zala vármegye minden részérõl jó megközelíthetõsége miatt a középkori vármegyei bírósági közgyûlések gyakori helyszíne volt. Tartottak itt nádori, fõispáni, megyei bírósági közgyûléseket, a legtöbbet a 14. század elsõ felében. A település a 13. század végéig a Koppányi család birtokában volt, majd a század végén Kõszegi Miklós nádor foglalta el, majd 1319 Károly Róbert elkobozta az ellene lázadó Kõszegiek birtokát és ettõl kezdve 1523-ig a Kanizsai család birtoka Kehida, ekkor Kanizsai László a család szolgálatában nagy érdemeket szerzett Hássági Dénesnek adományozza a falut. A török idõkben a meglévõ udvarházat várrá alakítják át, a vár 1554-ben már állott. A várat 1588-ban, a törökök bosszúhadjáratukban felgyújtották. A falu sok pusztítás után a 18. században újjáépült. Ekkora nõági öröklés révén a Hertelendy család a birtokosa. A Deák család birtokába szintén nõági öröklés révén került, ugyanis Deák Ferenc nagyanyja Hertelendy Anna volt. A falu története 1807-1854-ig összefonódik a településen élõ Deák Ferenc (1803-1876) nevével. Deák Ferenc 1854-ben pestre költözött, ekkor a birtokot gróf Széchenyi Istvánnak adta el, akinek fiától Ödöntõl a Baronyi bankár család tulajdonába, tõlük pedig a Károlyi család birtokába került. A birtokot l924-ben kiparcellázták, nagy részét a kincstár vette meg a felépülõ mezõgazdasági szakiskola és tangazdaság céljára. A községben 1977-ig mûködõ iskola a térség egyetlen kis faluban lévõ középfokú intézménye volt.

A falu fejlõdése ekkor megtorpanni látszott, majd a termálvíz hasznosítással óriási lendületet vett. Az elsõ melegvizes fürdõmedencét a falu l985. május 31-én avatta.

Jelenkorban legfőbb turisztikai vonzerőnk a kehidakustányi gyógy- és élményfürdő.

Természeti értékeink:

A falut körbevevõ zárt erdõket gyertyánosok, bükkösök és tölgyesek alkotják. Erdõkben, láprétek szigetén hóvirág, szellõrózsa, mocsári gólyahír mezei árvácska, katángkóró, erdei ciklámen, oszi kikerics virágzik. Védett természeti terület a Deák kút környéke, a Zala folyó völgyi láperdõk és rétek, melyen tavasszal a védett kockásliliomot a mocsári nőszirmot csodálhatjuk meg.

 

Mûemlékeink, látnivalók:

Kehida Termál -Gyógy- és Élményfürdő Római Katolikus templom (alapkõletétel 1747. építette a Hertelendy család) Kustányi romtemplom (13 század)
Deák kúria és Múzeum (épült 1740 körül, építtette a Hertelendy család) Temetőkápolna ( 13. század) Kustány harangláb (18. század)

 

Kiemelt ajánlataink!

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bannerhely kiadó Bannerhely kiadó

 

Megosztás